„Големи данни“ и анализ

Превръщаме данните във ваш корпоративен успех С помощта на по-добра употреба на данни и развитите аналитични възможности на решенията на ибис инструментс вашата организация ще постигне по-добро разбиране на бизнеса, по-надеждно и по-добре вземане на решения и по-бърза реакция, почти в реално време.

Изискванията на пазара

Изискванията на пазара

Днешният бизнес е изправен пред различни предизвикателства, например необходимостта да разбира по-добре клиентите си, да подобрява обслужването на клиентите, да намалява грешките, да се бори с измамите, да намалява рисковете, да оптимизира процесите на производство, да намалява ...

Днешният бизнес е изправен пред различни предизвикателства, например необходимостта да разбира по-добре клиентите си, да подобрява обслужването на клиентите, да намалява грешките, да се бори с измамите, да намалява рисковете, да оптимизира процесите на производство, да намалява разходите и да открива скрити възможности.

От друга страна сме изправени пред бум на данните, създадени от различни източници, които вероятно могат да ни помогнат да отговорим на тези изисквания на бизнеса, но в много случаи тези данни не се ползват или водят до ограничени резултати заради ограниченията на стандартните инструменти за обработка на данни.

Ибис Инструментс представя своето портфолио за „Големи данни“ като решение, което ни помага да се справим с тези предизвикателства пред бизнеса.

прочети повече
Ние имаме решение

Ние имаме решение

Наборът от решения на Ибис Инструментс за „Големи данни“ и анализ позволява нов тип изводи, които позволяват на организациите и отраслите да постигат много повече отколкото някой си е представял, че е възможно дори само преди няколко години. Нито едно решение не е оставено на ...

Наборът от решения на Ибис Инструментс за „Големи данни“ и анализ позволява нов тип изводи, които позволяват на организациите и отраслите да постигат много повече отколкото някой си е представял, че е възможно дори само преди няколко години. Нито едно решение не е оставено на случайността. Всички в рамките на организацията могат да достигнат до нови изводи, да идентифицират възможности и да действат по-бързо с помощта на аналитики. С помощта на своето портфолио за Големи данни и Анализ, Ибис Инструментс позволява на организацията ви да превърне по-бързите изводи в по-бързо действие с помощта на ненадминати аналитични възможности въз основа на данни, на които можете да се доверите. Ибис Инструментс ви помага да се адаптирате лесно към съвременните хибридни данни – структурирани или неструктурирани, в покой или в движение, на място или в облака или в смесена среда и да енергизирате бизнеса си с бърза иновация. Вашата организация ще бъде в състояние да превърне данните в по-дълбоки изводи, уверени решения и бързи, навременни действия с помощта на значителните аналитични възможности на решенията на Ибис Инструментс. Благодарение на обширните аналитични възможности сте в състояние да разберете какво се е случило, какво ще се случи и какво трябва да се случи. Общувайте лесно едновременно с бизнес и технически потребители и разкрийте възможности за решаване на големи проблеми. Операционализирайте анализите в бизнес процеси.


прочети повече
Бизнес анализи и усъвършенствани аналитки

Бизнес анализи и усъвършенствани аналитки

УСКОРЕТЕ РАСТЕЖА ЧРЕЗ ПО-ДЪЛБОКО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Бизнес анализите (BI) и усъвършенстваните аналитики дават предимството при извеждането на изводи от данни, с цел разпознаване на рисковете и възползване от възможностите. Придобийте по-добро разбиране за бизнеса си с помощта на доклади, информационни табла, визуализации и анализи ...

Бизнес анализите (BI) и усъвършенстваните аналитики дават предимството при извеждането на изводи от данни, с цел разпознаване на рисковете и възползване от възможностите. Придобийте по-добро разбиране за бизнеса си с помощта на доклади, информационни табла, визуализации и анализи на информация. Ибис Инструментс предлага инструменти за бизнес анализи на водещи фирми, достъпни в облачни услуги или на място, които ще предоставят на организацията ви сигурни данни и възможности за самообслужване, които позволяват гъвкавост с цел ускоряване на растежа.

прочети повече
Технология за масивна паралелна обработка

Технология за масивна паралелна обработка

РАЗКРИЙТЕ РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СВОИТЕ ДАННИ

Технологията за Масивна паралелна обработка (MPP) променя пазара на инструментите за управление на бази данни. Разработени за да ви помогнат да разкриете истинския потенциал на данните си, те имат предимство в производителността в сравнение с традиционните подходи благодарение на ...

Технологията за Масивна паралелна обработка (MPP) променя пазара на инструментите за управление на бази данни. Разработени за да ви помогнат да разкриете истинския потенциал на данните си, те имат предимство в производителността в сравнение с традиционните подходи благодарение на масивната архитектура за паралелна обработка, която съчетава блейд сървъри и дисково пространство с филтриране на данни чрез Програмируеми на място логически устройства (FPGA‘s). Тази комбинация предоставя бърза производителност на заявки на аналитичен материал, които поддържат хиляди потребители на приложения за бизнес анализ, сложен анализ със скоростта на мисълта и мащабируемост в петабайти.

Технологията за Масивна паралелна обработка автоматично предоставя висока производителност, без е необходимо индексиране или настройване. Тъй като това е инструмент, цялата интеграция на хардуер, софтуер и съхранение е извършена за вас, което води до по-кратки срокове за разполагане и водещо в сферата постигане на време до стойност за BI и аналитични действия. Този инструмент се предоставя в готова за употреба форма за незабавно въвеждане данни и изпълнение на заявки чрез водещи ETL, BI и аналитични приложения чрез стандартни ODBC, JDBC и OLE DB интерфейси. Инструментът за Масивна паралелна обработка значително опростява анализа чрез консолидация на цялата аналитична дейност на едно място, точно където са разположени данните. Ибис Инструментс предлага персонализирани решения за различните отрасли, основани на технологията за Масивна паралелна обработка и помага на организациите да се справят с предизвикателствата и да постигат целите си.


прочети повече
Hadoop

Hadoop

СЪХРАНЯВАЙТЕ И ОБРАБОТВАЙТЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

Hadoop технологията позволява разпределена обработка на голям набор от данни през клъстери на стокови сървъри. Тя е разработена с цел мащабиране от един сървър до хиляди машини, с много голяма степен на толеранс към грешки.

Hadoop технологията ви позволява да съхранявате и обработвате ...

Hadoop технологията позволява разпределена обработка на голям набор от данни през клъстери на стокови сървъри. Тя е разработена с цел мащабиране от един сървър до хиляди машини, с много голяма степен на толеранс към грешки.

Hadoop технологията ви позволява да съхранявате и обработвате по рентабилен начин неструктурирани или полуструктурирани данни от потоци уеб кликове, социални медии, сървърни регистрационни файлове, устройства и сензори и други. Тя позволява също така да анализирате нови набори от данни, да достигате да изводи и да разкривате нови възможности за бизнес, които да движат напред организацията ви.

Ибис Инструментс е водещият интегратор на Hadoop в региона, съсредоточен върху насърчаване и развитие на Apache Hadoop за бизнеса и създаване на специализирани решения въз основа на тази технология. Hadoop е основният компонент на нашите решения за съхраняване на данни, управление на производителността на мрежите, управление на риска, предотвратяване на загубите на клиенти, засичане на измами, анализ на мнението на клиенти, анализ на социални медии и други.

прочети повече
Разширено проучване на данни

Разширено проучване на данни

ЦЯЛОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В ЕДИН ПОГЛЕД

Решенията за проучване на данни съчетават съдържание и данни от много различни системи в рамките на предприятието и предоставят на потребителите си единен поглед върху тях, което значително намалява времето, прекарано в търсене на информация и увеличава умението им да работят ...

Решенията за проучване на данни съчетават съдържание и данни от много различни системи в рамките на предприятието и предоставят на потребителите си единен поглед върху тях, което значително намалява времето, прекарано в търсене на информация и увеличава умението им да работят по-интелигентно. 360-градусовите информационни приложения на Explorer предоставят данни, анализи и когнитивни изводи, подходящи за ролята, контекста и настоящата дейност на потребителя.

прочети повече
Поточна обработка – анализ в реално време

Поточна обработка – анализ в реално време

СЪХРАНЯВАЙТЕ ПО-МАЛКО, АНАЛИЗАРАЙТЕ ПОВЕЧЕ, ВЗЕМАЙТЕ ПО-ДОБРИ ПО-БЪРЗИ РЕШЕНИЯ

Поточната обработка позволява на организациите да обработват потоци от данни, които никога не прекъсват. Поточната обработка помага на организациите да разпознават възможностите и рисковете в реално време. Ибис Инструментс предлага решения за поточна обработка които ...

Поточната обработка позволява на организациите да обработват потоци от данни, които никога не прекъсват. Поточната обработка помага на организациите да разпознават възможностите и рисковете в реално време. Ибис Инструментс предлага решения за поточна обработка които анализират данните непрекъснато и свързват всички източници на данни. Нашите решения за поточна обработка предлагат пълни решения с развити инструменти за аналитика, работен поток и среда, например обработка на естествен език, разпознаване на изображение и глас и пространствено-времеви анализ. Решенията ефикасно предоставят аналитична обработка на постоянно променящи се данни в движение в реално време и позволяват описателен и прогностичен анализ, който да подпомага вземането на решения в реално време. Улавяте и анализирате всички данни, през цялото време, точно на време. С помощта на поточната обработка съхранявате по-малко, анализирате повече и вземате по-добри решения по-бързо.


прочети повече
Прогностичен анализ

Прогностичен анализ

ПОСТАВЯМЕ СИЛАТА ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ

Прогностичният анализ съчетава възможностите на временния статистически анализ, прогностично моделиране, извличане на данни, анализ на текст, автономен анализ, оптимизация, оценки в реално време, машинно обучение и други и поставят тези възможности в ръцете на ...

Прогностичният анализ съчетава възможностите на временния статистически анализ, прогностично моделиране, извличане на данни, анализ на текст, автономен анализ, оптимизация, оценки в реално време, машинно обучение и други и поставят тези възможности в ръцете на бизнес-потребителите, учените и разработчиците. Прогностичният анализ ви помага и да прогнозирате и избягвате спирания на инфраструктурата и услугите и да намалите оперативните разходи.


прочети повече
Оптимизация и геолокация

Оптимизация и геолокация

ПОСТИГНЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ, КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВО

Ибис Инструментс предлага най-добрите в своя клас, стабилни и заслужаващи доверие решения, в това число оптимизация на съседни списъци, оптимизация на параметри, планиране на честоти, автоматично планиране на клетки и много други. Нашето решение за оптимизация на Мрежи за ...

Ибис Инструментс предлага най-добрите в своя клас, стабилни и заслужаващи доверие решения, в това число оптимизация на съседни списъци, оптимизация на параметри, планиране на честоти, автоматично планиране на клетки и много други. Нашето решение за оптимизация на Мрежи за радиодостъп (RAN) позволяват на доставчиците на услуги да постигнат и запазят максимално покритие, капацитет и качество. Разширените функции, например автоматизирано събиране на данни, обогатени с геолокации анализи и автоматизирана оптимизация, основана на абонати предоставят уникални подобрения както на инженерния работен процес, така и на качеството на мрежите.

Архитектурата на клиентски сървъри от корпоративен клас осигурява мащабируемо събиране, обработка и съхранение на данни и предоставя пълнофункционално, богато клиентско приложение, което позволява на инженерите и техните мениджъри лесно да извършват необходимите задачи по оптимизация и анализ във високореактивна среда.

прочети повече
Конвергирана медиация

Конвергирана медиация

СПРАВЕТЕ СЕ СЪС ИЗОЛИРАНИТЕ АРХИТЕКТУРИ

Всички мразят изолирани архитектури, нали? Ибис Инструментс предлага решение на Comptel, което се бори с неефикасността на Общата цена на притежание и високи капиталови разходи и оперативни разходи чрез премахване на изолираните архитектури, съставени от множество офлайн и онлайн ...

Всички мразят изолирани архитектури, нали? Ибис Инструментс предлага решение на Comptel, което се бори с неефикасността на Общата цена на притежание и високи капиталови разходи и оперативни разходи чрез премахване на изолираните архитектури, съставени от множество офлайн и онлайн системи за медиация. Тези системи могат да работят в различни организации и продукти: от една страна те се справят с офлайн xDR обработка в IT, а от друга страна обработват онлайн данни в отговорния мрежов отдел. Централизираният медиационен слой на Comptel удовлетворява нуждата от конвергирана архитектура: освен за пакетно xDR събиране и двупосочни онлайн потоци от трафик, той може да се ползва и като гъвкав слой за интеграция на данни при OSS/BSS трансформациите при множество доставчици.

прочети повече
Управление на клиентското изживяване

Управление на клиентското изживяване

УВЕЛИЧЕТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ

В условията на силно конкурентни пазари, в които живеем днес след епохата на бум на данните, съчетана с увеличаването на умните комуникационни устройства, на лице е тенденция и необходимост от страна на мобилните оператори да съсредоточават дейностите и бизнес процесите си към ...

В условията на силно конкурентни пазари, в които живеем днес след епохата на бум на данните, съчетана с увеличаването на умните комуникационни устройства, на лице е тенденция и необходимост от страна на мобилните оператори да съсредоточават дейностите и бизнес процесите си към нуждите и удовлетворението на отделните клиенти.

Този подход се нуждае от добро решение за Управление на клиентското изживяване (CEM), което е в състояние да предостави на мобилните оператори информация за изживяването на клиентите, но също така и за производителността на мрежите, производителността на устройствата и цялостната производителност на услугите. Предлагаме решение, което предоставя достъп и измерване на начина, по който клиентите ползват и оценяват вашите мобилни услуги почти в реално време. Когато сте наясно с опита на клиентите си можете бързо да диагностицирате и да разрешавате проблемите на клиентите с различни приложения, устройства и мрежи, както и да подобрите управлението на клиентите. Информацията за употребата ви позволява да разберете от какво се интересуват вашите клиенти и да таргетирате новите си предложения, с което да увеличите средната печалба от клиентите си.

прочети повече
Персонализирани решения

Персонализирани решения

КАКВОТО И ДА Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, НИЕ ИМАМЕ РЕШЕНИЕ

Ибис Инструментс създава персонализирани решения, основани на развити технологии за употреба на „големи данни“ за да помага на организациите да се справят със специфични предизвикателства в различните отрасли.


Ибис Инструментс създава персонализирани решения, основани на развити технологии за употреба на „големи данни“ за да помага на организациите да се справят със специфични предизвикателства в различните отрасли.


Интернет на нещата

Интернет на нещата

БЪДЕЩЕТО ПРИСТИГНА. ГОТОВИ ЛИ СТЕ?

Ибис Инструментс предлага основана на облачна технология платформа за Интернет на Нещата (IoT), която включва предварително конфигурирани решения за обичайните ситуации на Интернет на Нещата, с помощта на които можете да получите достъп и да анализирате неразработени данни и да ...

Ибис Инструментс предлага основана на облачна технология платформа за Интернет на Нещата (IoT), която включва предварително конфигурирани решения за обичайните ситуации на Интернет на Нещата, с помощта на които можете да получите достъп и да анализирате неразработени данни и да трансформирате бизнеса си.


прочети повече

Защо Ibis Instruments?

Като част от Ибис Инструментс груп, Телеком Инструментс разполага с ресурси, които предоставят:

Познание

Познание

 • Опитни консултанти, които могат да ви помогнат да дефинирате своята стратегия за „Големи данни“
 • Висококвалифицирани екипи от експерти, които могат да разработват, прилагат, изменят и поддържат решения за „Големи данни“ и анализ
 • Експертите на Ибис Инструментс разполагат със значителни познания в областта на технологиите за „Големи данни“, както и знания за отраслите
 • Сертифицирани експерти със сертификати от подходящи фирми и отраслиma
Надеждност

Надеждност

 • Имаме дългосрочни партньорства с водещи фирми в областта на „Големите данни“
 • Предлагаме 24/7 достъп до екип за техническа поддръжка, който може да изпълни всяко едно искане
 • Изграждаме стратегически партньорства с клиентите си, което им позволява да се възползват до най-голяма степен от приложените решения
Опит

Опит

 • Разполагаме с опитен екип от експерти с доказани умения, успешно изпълнявали проекти за „Големи данни“ в региона
 • Имаме опит в създаването на персонализирани решения въз основа на технологиите за „Големи данни“
 • Имаме препоръка, основава на опит за прилагането на решения за „Големи данни“.

ПОВЯРВАЙТЕ НА ОНЕЗИ, ИЗПИТАЛИ НАШИЯ ПОДХОД

История на успеха

Първокласен доставчик ползва платформа за „Големи данни“, персонализирана от Ибис Инструментс за средата на доставчиците на информационно-комуникационни услуги с цел подобряване на качеството на услугата, оптимизиране на мрежата и намаляване на прекъсванията на услугите и разходите, както и за подобряване на удовлетворението на клиентите.
В рамките на това решение фирмата въведе иновативен модел за Мрежови операции, ръководени от анализ, който й позволи ефикасно да наблюдават производителността на цялата си мрежа, в това число и всички устройства на потребителите. Решението предоставя усъвършенстван реалновремеви анализ на първопричините на проблемите в Хибридна фибро-коаксиална мрежа (HFC) и обвързването им с проблемите на клиентите. С помощта на усъвършенстваните възможности за анализ и докладване, решението помогна за оптимизирането на мрежата, а чрез реалновремевия анализ то трансформира подхода към операциите от реактивен в проактивен. Решението донесе ползи на цялата организация:

 • Център за мрежова дейност – Проактивно осигуряване на услуги, Мрежова оптимизация
 • Полеви операции – прецизен RCA, По-бързо разрешаване на проблемите
 • Обслужване на клиенти – Подобрено Решение при първо обаждане (FCR)

X
X
X

Случаи на употреба в различни отрасли:

Телекомуникации:

 • Проактивен кол-център
 • По-интелигентни кампании
 • Анализ на мрежи
 • Location-based services
 • Медиация, фактуриране и осигуряване на приходи в реално време
 • Прогнозиране и предотвратяване на загуба на клиенти в реално време
 • Установяване на измами в реално време
 • Чувствителни към контекст промоции в реално време
 • Мониторинг на мрежова техника и трафик на обажданията в реално време
 • Уралвение на производителността

Банкиране:

 • Оптмизиране на предложенията и кръстосани продажби
 • Ефикасноста на центровете за контакти и разрешаването на проблеми
 • Засичане и разследване на измамни при плащания
 • Управление на риска про кредити на контрагенти

Застраховане:

 • Засичане на измами с искове
 • Следващо най-добро действие и задържане на клиенти
 • Моделиране на риска от катастрофи
 • Застраховане на база на употреба
 • Управление на портфолия

Енергетика и комунални услуги:

 • Прогнозиране и разпределение на натоварванто
 • Създаване на таргетирани предложения за клиентите
 • Поддръжка, основана на условията
 • Енергийно управление от страна на клиентите
 • Интелигентен анализ

Петрол и газ:

 • Усъвършенстван мониторинг на условията
 • Наблюдение и оптимизация на сондажи
 • Наблюдение и оптимизация на продукция

Държавен сектор

 • Прогнозиране и предотвратяване на заплахи
 • Измами, грешки и прахосване на социални програми
 • Измами и злоупотреби с данъци
 • Прогнозиране и предотвратяване на престъпления