Управление на IT услуги

В днешния свят на постоянни технологични иновации, притежанието на бързи, проактивни и рентабилни информационни системи е ключово за създаването на ефективен бизнес и постигането на максимална конкурентост.

Изискванията на пазара

Изискванията на пазара

Сложността и размерът на IT инфраструктурата във фирмите постоянно се увеличават и стават критично условие за предоставянето на базовите услуги. По-доброто управление на IT инфраструктурата, прозрачността на бизнес услугите и приложенията и ефективното предоставяне на IT услуги ...

Сложността и размерът на IT инфраструктурата във фирмите постоянно се увеличават и стават критично условие за предоставянето на базовите услуги. По-доброто управление на IT инфраструктурата, прозрачността на бизнес услугите и приложенията и ефективното предоставяне на IT услуги са необходими за постигането на: спестяване на разходи по IT поддръжка, по-бързо изпълнение на поръчки и увеличаване на удовлетвореността на клиентите.


прочети повече
Ние имаме решение

Ние имаме решение

Решението за Управление на IT услуги на Ибис Инструментс ви предлага цялостен поглед върху състоянието на вашата инфраструктура, бизнес услуги, централизирани ръчно управлявани или автоматизирани дейности по конфигуриране, което позволява проактивно разрешаване на ...

Решението за Управление на IT услуги на Ибис Инструментс ви предлага цялостен поглед върху състоянието на вашата инфраструктура, бизнес услуги, централизирани ръчно управлявани или автоматизирани дейности по конфигуриране, което позволява проактивно разрешаване на установените проблеми и автоматизиране на работните процеси с цел ефективни услуги по управлението, които обхващат различни функционални групи в рамките на организацията. Това решение позволява намаляване до минимум на прекъсванията и по-широка достъпност на бизнес услугите, по-добро управление на промените в инфраструктурата, съобразяване с условията на договорите за услуги и повишаване на удовлетворението на клиентите.

прочети повече
Управление на ИКТ среда

Управление на ИКТ среда

Осигурява качество на услугите и намалява сложността и разходите

Разпознава, изолира и разрешава бързо проблемите преди те да се отразят на вашите бизнес услуги. С помощта на консолидацията на общата достъпност и мониторинг на производителността получавате прозрачност на състоянието на вашата мрежа и бизнес услуги. Решението на Ибис ...

Разпознава, изолира и разрешава бързо проблемите преди те да се отразят на вашите бизнес услуги. С помощта на консолидацията на общата достъпност и мониторинг на производителността получавате прозрачност на състоянието на вашата мрежа и бизнес услуги. Решението на Ибис Инструментс за Консолидиран мониторинг и управление на информационно-комуникационна среда позволява постигането на по-ефективни и бързи IT дейности и контрол на мрежите чрез прогнозиране и предотвратяване на проблемите преди те да се отразят на потребителите, тяхното бързо идентифициране, изолация и разрешаване, както и разпознаването на възможностите за оптимизиране на дейностите и намаляване на разходите.

Консолидираното решение за Управление на събития предлага управление на събития в рамките на бизнес инфраструктура, центрове за данни, сложни мрежи и IT домейни в почти реално време. Решението помага за увеличаване на ефективното и скоростно решение на проблеми чрез консолидиране на мрежите и IT дейностите в единна система на управление, помага за бързото разрешаване на проблемите като позволява на операторите да ползват автоматизирани скриптове за разрешаване на често появяващи се, предсказуеми проблеми, помага за разрешаването на най-сериозните проблеми и автоматизираното им изолиране и разрешаване с помощта на олекотени средства, които разпознават бизнес и технологичните събития почти в реално време.

Консолидираното решение за Управление на производителността предоставя софтуер за управление на производителността на мрежи и приложения за безжични, жични и конвергентни мрежи. Мащабируемата, гъвкава система позволява на доставчиците на комуникационни услуги (CSPs), фирмите и комуналните услуги да управляват производителността на приложенията и мрежите във фиксирани и мобилни мрежи. Тя поддържа сложни, многопроизводителни и мултитехнологични мрежи и предоставя увеличена прозрачност на общата производителност на мрежите.

Решението за Управление на конфигурациите предоставя автоматизирано управление на мрежови конфигурации и промени, управление на крайни точки и управление на мобилни устройства. То включва и инструменти за конфигуриране въз основа на политики, които помагат при съобразяването с условията.

Решението за Управление на бизнес услуги служи за мониторинг на бизнес услуги и следене за постигането на бизнес цели и технологична инфраструктура. Тя демонстрира оперативното състояние на услугите с помощта на доклади, скоркарти и информационни панели за бърз анализ на данните. Решението за управление на бизнес услуги ви позволява да оценявате нивата на услугите в рамките на организацията с цел по-ефективно управление на услугите.

прочети повече
Автоматизация на IT процеси

Автоматизация на IT процеси

Автоматизирайте процесите за да подобрите ефикасността

Изградете и автоматизирайте вашите IT процеси в съответствие с най-добрите практики на Библиотеките за IT инфраструктура (ITIL). Решението, предлагано от Ибис Инструментс позволява прилагането на многобройни IT процеси, което ще оптимизира работните ви действия чрез ясно разделение ...

Изградете и автоматизирайте вашите IT процеси в съответствие с най-добрите практики на Библиотеките за IT инфраструктура (ITIL). Решението, предлагано от Ибис Инструментс позволява прилагането на многобройни IT процеси, което ще оптимизира работните ви действия чрез ясно разделение на отговорностите между функционални групи в рамките на организацията и ще позволи постоянно подобряване на IT процесите. То позволява пълното прилагане на поддръжка на функция Бюро за обслужване и свързаните с него IT процеси, както и стабилни Бази данни за управление на конфигурациите, които представляват ключов компонент в изпълнението на IT процеси. То позволява по-висока прозрачност в рамките на вашата среда благодарение на разбирането на зависимостта между инфраструктура и услуги и следователно по-добро управление на промените и пусковете, чрез минимизиране на непланираните прекъсвания на бизнес услугите. Най-важните IT процеси, предлагани в рамките на тази услуга са:

 • Изпълняване на заявки със свързан Каталог на услугите и Портал за самообслужване
 • Управление на инциденти
 • Управление на проблеми
 • Управление на знание
 • Управление на конфигурации
 • Управление на промени
 • Управление на пускове
 • Управление на IT активи
прочети повече

Защо Ibis Instruments?

Като част от Ибис Инструментс груп, Телеком Инструментс разполага с ресурси, които предоставят:

Познание

Познание

 • Опитни консултанти, които могат да ви помогнат да дефинирате своята стратегия за Управление на IT услуги (ITSM)
 • Висококвалифицирани екипи от експерти, които могат да разработват, прилагат, изменят и поддържат както малки, така и големи и сложни решения по Управление на IT услуги
 • Сертифицирани експерти със сертификати от подходящи фирми и отрасли


Опит

Опит

 • Повече от 10 години опит в сферата на Управление на IT услуги
 • Прилагали сме решения по Управление на IT услуги във възможно най-сложни условия
 • Разполагаме с основана на опита препоръка за най-добра практика при прилагането на Надеждност на Решенията за Управление на IT услуги
Управление на IT услуги

Управление на IT услуги

 • Имаме дългосрочни партньорства с водещи фирми в областта на Управление на IT услуги
 • Предлагаме пригодни за бъдещето решения за Управление на IT услуги с ясни бъдещи планове
 • Предлагаме 24/7 достъп до екип за техническа поддръжка, който може да изпълни всяко едно искане
 • Изграждаме стратегически партньорства с клиентите си, което им позволява да се възползват до най-голяма степен от приложените решения

ПОВЯРВАЙТЕ НА ОНЕЗИ, ИЗПИТАЛИ НАШИЯ ПОДХОД

История на успеха

Първокласен доставчик приложи нашето решение за Управление на IT услуги за консолидиране на мониторинга и автоматизиране на IT процеси.

Доставчикът реши да смеси фиксирани и мобилни фирми като част от глобалната стратегия на групата. Операциите и Центърът за мрежови операции (NOC) бяха основната единица на това смесване. Те ползваха повече от 30 системи за управление на елементите (EMS), благодарение на което консолидацията на Център за мрежови операции беше почти невъзможна. Също толкова невъзможен беше и анализът на въздействието на мрежови аларми спрямо услугите и приоритизация на алармите. Прилагането на нашето решение за Управление на IT услуги беше сред ключовите етапи на успешния процес по консолидация на Центъра за мрежови операции.

Проектът беше планиран като стратегически проект за трансформация на Системи за поддръжка на дейностите (OSS) и включваше интегрирано изпълнение на система на „чадър” от аларми и система за Докладване на проблеми за автоматизация на Оперативните процеси (Управление на Инциденти и Проблеми) и интеграция с различни Системи за поддръжка на дейностите. Чрез нашето решение беше постигнато намаление на важните аларми с над 95%. Развитата взаимовръзка на алармите в рамките на домейна и между домейните се извършва чрез автоматизиран анализ на базовите причини за сложни проблеми. Интеграцията е с 10 други Системи за поддръжка на дейностите както за Управление на грешки и Докладване на проблеми.

Прилагането на нашето решение за Управление на IT услуги помогна на доставчика да подобри ефективността на оперативните разходи, да подобри качеството на услугата си (чрез намаление на Средното време за поправка (МТТR) и недостъпността на мрежата) и да увеличи печалбите си чрез по-бърз достъп до пазара. Автоматизирането на оперативните процеси намали времето, което оперативните служители прекарват в изпълнение на ръчни дейности.

X
X