PosTel 2017

На 5 и 6 декември 2017 г. в Транспортния факултет в Белград се проведе 35тия Симпозиум за нови технологии в пощенския и телекомуникационния транспорт – PosTel 2017, организиран от Катедрата по пощи и далекосъобщения към Факултета по Транспортно Инженерство.

За първи път "Ибис Инструментс" бяха спонсор на този симпозиум, на който Милорад Радойкович, технически специалист от компанията, изнесе лекция на тема "ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ТЕРЕН".

Участниците бяха известни експерти от пощенски и телекомуникационни организации, транспортни и електро-инженери, икономисти, юристи и мениджъри. В симпозиума участваха над 450 участници, а на откриването, както и през целия симпозиум, присъстваха най-висши представители на съорганизаторите и държавния сектор. Събитието получи значително медийно внимание.