Успешна имплементация на Big Data платформа

Ibis Instruments с гордост обяви, че новата платформа Ibis Instruments Big Data беше за първи път интегрирана в първокласен доставчик, който оперира в няколко страни в региона.

Първокласен доставчик ползва платформа за „Големи данни“, персонализирана от Ибис Инструментс за средата на доставчиците на информационно-комуникационни услуги с цел подобряване на качеството на услугата, оптимизиране на мрежата и намаляване на прекъсванията на услугите и разходите, както и за подобряване на удовлетворението на клиентите.

В рамките на това решение фирмата въведе иновативен модел за Мрежови операции, ръководени от анализ, който й позволи ефикасно да наблюдават производителността на цялата си мрежа, в това число и всички устройства на потребителите. Решението предоставя усъвършенстван реалновремеви анализ на първопричините на проблемите в Хибридна фибро-коаксиална мрежа (HFC) и обвързването им с проблемите на клиентите. С помощта на усъвършенстваните възможности за анализ и докладване, решението помогна за оптимизирането на мрежата, а чрез реалновремевия анализ то трансформира подхода към операциите от реактивен в проактивен. Решението донесе ползи на цялата организация:

  • Център за мрежова дейност – Проактивно осигуряване на услуги, Мрежова оптимизация
  • Полеви операции – прецизен RCA, По-бързо разрешаване на проблемите
  • Обслужване на клиенти – Подобрено Решение при първо обаждане (FCR)